Konopie indyjskie o wysokiej zawartości CBD zmniejszają niepokój i objawy depresji, jak pokazują badania

Dane opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Psychiatry pokazują, że pacjenci stosujący konopie indyjskie, którzy spożywają szczepy konopi z dominującą zawartością CBD lub produkty z konopi o wysokiej zawartości CBD, doświadczają zmniejszonego poziomu lęku i objawów depresyjnych niż osoby, które nie używają konopi.

W badaniu 368 użytkowników konopi indyjskich i 170 nie stosujących konopi(grupa kontrolna) wypełniło ankietę internetową oceniającą objawy lęku i depresji, problemy ze snem, jakość życia i przewlekły ból. Uczestnicy, którzy wypełnili ankietę, zostali następnie zaproszeni do wypełnienia dodatkowych ankiet kontrolnych w odstępach 3-miesięcznych.

Podczas badań kontrolnych konsumenci konopi z dominującym CBD zgłaszali zmniejszenie lęku i objawów depresyjnych, czego nie zaobserwowano w grupie kontrolnej. Użytkownicy marihuany medycznej zgłaszali również lepszy sen, jakość życia i średnio mniejszy ból.

W badaniu wzięło udział 79% kobiet, których średnia wieku wynosiła 46 lat. Przeważnie osote zgłaszały współwystępujący lęk i depresję (51%), a następnie sam lęk (34%) i samą depresję (15%). Większość uczestników zgłosiła również współwystępujące przewlekłe zaburzenie bólowe (69%). Chociaż istnieje wiele badań nad działaniem CBD zmniejszającym lęk, przeprowadzono niewiele badań dotyczących przeciwdepresyjnego działania marihuany. Na tej stronie dowiesz się więcej o stosowaniu cbd na depresję: olej cbd na depresję

Naukowcy biorący udział w badaniu powiedzieli:

„Rozpoczęcie leczenia marihuaną w okresie obserwacji [badania] wiązało się ze znacznym zmniejszeniem objawów lękowych i depresyjnych, czego nie zaobserwowano u osób z grupy kontrolnej, które nigdy nie rozpoczęły używania konopi indyjskich. Niekorzystne skutki przypisywane przez uczestników stosowaniu produktów z konopi indyjskich były rzadkie, były bardziej związane z używaniem produktów z przewagą THC. Zaleca się, aten przeciwdepresyjny efekt CBD był dalej oceniany w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo”.