6 sposóbów w jakie olej CBD przynosi korzyści sercu

Olej CBD na schorzenia serca

Choroserca zawsze były przyczyną wielu zgonów na całym świecie. Serce jest głównym narządem z wieloma ważnymi rolami do odegrania w naszym ciele.

Chorote są odpowiedzialne za około 31% lub więcej wszystkich zgonów na świecie.

Dlatego niezwykle ważne jest utrzymanie serca w najlepszej kondycji wolnej od chorób.

Serce może cierpieć z powodu wielu dolegliwości, w tym chorowieńcowej, niewydolności serca, arytmii, zawału mięśnia sercowego, zatrzymania akcji serca, chorozastawek itp.

Utrzymanie aktywności fizycznej, dobrze zbilansowana dieta i włączenie niektórych reżimów mogą pomóc chronić serce przed wieloma z tych dolegliwości.

Zalety oleju CBD na serce

Olej CBD może chronić serce przed różnymi chorobami ze względu na jego działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwnadciśnieniowe, łagodzące stres, chroniące układ sercowo-naczyniowy, rozluźniające i stabilizujące naczynia krwionośne. Pomaga również chronić tętnice od różnego rodzaju uszkodzeń i poprawia krążenie krwi.

1. Olej CBD ma właściwości przeciwzapalne

Zapalenie i stres oksydacyjny są odpowiedzialne za wzmacnianie i pośrednio powodowanie wielu dolegliwości sercowo-naczyniowych.

Zapalenie jest częste u pacjentów z zawałem serca. Zapalenie tętnic jest główną przyczyną zawału serca.

Przewlekłe stany zapalne będące reakcją na toksyny, takie jak dym, zanieczyszczenia, zły cholesterol itp., mogą powodować uszkodzenie serca i reszty układu naczyniowego. Zapalenie w tętnicach również nasila miażdżycę tętnic, co może ostatecznie skutkować w zawale serca i udarach.

Białko reaktywne C, marker zapalenia jest wyższy u mężczyzn ze zwiększonym ryzykiem zawału serca.

Obniżenie stanu zapalnego może zatem pomóc zmniejszyć ryzyko zawału serca, a także zapobiec dalszym powikłaniom u pacjentów chorych na serce.

CBD ma znaczące właściwości przeciwzapalne. Wiele badań dowiodło, że kannabidiol może skutecznie zmniejszyć stan zapalny, zarówno przewlekły, jak i ostry.

Można to przypisać temu, że kanabidiol hamuje produkcję mediatorów prozapalnych i wywiera działanie przeciwzapalne poprzez wpływ na sygnalizację adenozynową.

Hamowanie transportera adenozyny w celu promowania sygnalizacji receptora adenozyny odgrywa rolę w przeciwzapalnej właściwość substancji.

Wykazano również w badaniach, że kannabidiol hamuje szlak sygnałowy NF-KB, a zatem zapobiega zapaleniu.

Stwierdzono również, że jest przydatny w leczeniu chorób zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów sugerując jego nieodłączną właściwość przeciwzapalną.

2. Olej CBD ma właściwości przeciwutleniające

Stres oksydacyjny przyczynia się do wielu chorób i to samo dotyczy chorób serca.

Stres oksydacyjny powodowany przez reaktywne formy tlenu (ROS), wolne rodniki itp. może powodować poważne uszkodzenie komórek serca i nieprawidłowości sercowo-naczyniowe.

Stwierdzono, że terapia przeciwutleniająca ma korzystny wpływ na nadciśnienie, miażdżycę tętnic, chorobę niedokrwienną serca, kardiomiopatie i zastoinową niewydolność serca.

Utlenione lipoproteiny mogą wiązać się z płytkami krwi i powodować miażdżycę naczyń. Stres oksydacyjny przyczynia się również ogromnie do niewydolności serca.

Kannabidiol wykazuje ogromne właściwości przeciwutleniające. Dzięki tym właściwościom nadaje się do łagodzenia problemów związanych z chorobami takimi jak choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane itp.

Stwierdzono, że olej CBD pomaga zmniejszyć wzrost guza w raku ze względu na jego właściwości przeciwutleniające.

Kannabidiol może usuwać z organizmu szkodliwe gatunki wolnych rodników, chroniąc w ten sposób przed stresem oksydacyjnym.

CBD może neutralizować wiele innych silnie utleniających gatunków, takich jak reaktywne formy tlenu (ROS).

Badanie wykazało, że CBD może zapobiegać wewnątrzkomórkowemu wytwarzaniu reaktywnych form tlenu (ROS) i hamować peroksydację lipidów podczas pozbawienia tlenu / reperfuzji glukozy (OGD / R).

Wykazano również, że odwraca nieprawidłowe zmiany w biomarkerach przeciwutleniających.

Wiadomo, że CBD obniża poziom azotanów w organizmie, o których wiadomo, że powodują uszkodzenia oksydacyjne.

Stwierdzono, że aktywność przeciwutleniająca CBD jest większa niż w przypadku witaminy C i witaminy E.

3. Olej CBD ma właściwości kardioochronne

Niewystarczający lub ograniczony dopływ tlenu do serca może powodować zaburzenia rytmu serca określane jako zaburzenia rytmu wywołane niedokrwieniem.

Brak tlenu powoduje również śmierć tkanki prowadzącą do zawałów. Ważne jest, azapobiegać arytmiom i zmniejszyć rozmiar zawału, azachować tkankę serca.

Badanie przeprowadzone na szczurach wykazało, że podawanie kanabidiolu może zmniejszyć liczbę niedokrwień powodujących komorowe zaburzenia rytmu.

Zaobserwowano również, że CBD może zmniejszyć rozmiar tkanki podlegającej śmierci (rozmiar zawału) z powodu braku dostawy tlenu.

W badaniu stwierdzono, że kanabidiol ma właściwości ochronne dla układu krążenia, gdy jest podawany w ostrej fazie niedokrwienia mięśnia sercowego i reperfuzji (I / R).

Można to przypisać hamującemu wpływowi kannabidiolu na aktywację płytek krwi.

Inne badanie wykazało, że podawanie CBD może zmniejszyć rozmiar zawału o prawie 66%. Zauważono również, że zawały u leczonych zwierząt były związane ze zmniejszonym poziomem interleukiny-6 i stanem zapalnym.

W badaniu stwierdzono, że CBD można stosować jako terapię niedokrwienia mięśnia sercowego.

Kannabidiol wpływa również na sygnalizację adenozyny. Wiadomo, że receptory te są zaangażowane w zapewnianie ochrony przeciwko komorowym zaburzeniom rytmu wywołanym niedokrwieniem / reperfuzją (I / R).

Badanie wykazało, że kannabidiol nie tylko skrócił długość arytmii, ale także poprawił wynik arytmii.

Można zatem stwierdzić, że CBD może brać udział w zmniejszaniu arytmii poprzez sygnalizację ścieżki adenozynowej.

CBD pomaga również regulować reakcję układu sercowo-naczyniowego na stres i powoduje zmniejszenie stresu wywołanego ograniczeniem odpowiedź sercowo-naczyniowa w modelach szczurzych.

Badania wykazały, że stosowanie CBD zmniejsza dysfunkcję serca w modelach myszy z cukrzycą.

Zmniejszono zapalenie mięśnia sercowego, zmniejszono zwłóknienie i zmniejszono stres oksydacyjny.

4. Olej CBD pomaga obniżyć ciśnienie krwi

Nadmierne obciążenie i ciśnienie w tętnicach z powodu wysokiego ciśnienia krwi często powoduje gromadzenie się płytek w tętnicach zwany miażdżycą. Ten rodzaj blokady ostatecznie prowadzi do zawałów serca / zawału mięśnia sercowego.

Wysokie ciśnienie krwi może również powodować choroniedokrwienne serca. Dzieje się tak zwykle dlatego, że serce nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu.

U pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi choroserca z nadciśnieniem są główną przyczyną śmierci. Wysokie ciśnienie krwi może również powodować przerost lewej komory serca, co powoduje mniej skuteczne rozluźnienie serca między uderzeniami.

Zapewnienie dobrze utrzymanego ciśnienia krwi jest niezbędne, azapobiec wielu chorobom i dyskomfortom, w tym dolegliwości serca.

Randomizowane, kontrolowane badanie placebo z podwójnie ślepą próbą wykazało, że pojedyncza dawka CBD dla zdrowych ochotników mogła skutecznie obniżyć ciśnienie krwi. Wykazano, że CBD zmniejsza BP w spoczynku, a także zwiększa BP z powodu stresu.

5. Olej CBD utrzymuje zdrowie tętnic

Tętnice są głównym elementem układu naczyniowego. Zdrowie tętnic ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia dobrego i optymalnego funkcjonowania serca. Płytki tętnicze (miażdżyca) przyczyniają się do zawałów serca i udarów mózgu.

Zapalenie tętnic, ich zwężenie, wysokie ciśnienie itp. mogą powodować wiele uszkodzeń całego układu sercowo-naczyniowego. CBD może pomóc zmniejszyć zapalenie tętnic.

Wykazuje także właściwości zmniejszania naczyń. Poprzez rozluźnienie ścian tętnicy zapobiega to niepotrzebnemu wzrostowi ciśnienia, które może spowodować uszkodzenia.

CBD zapobiega również gromadzeniu się płytki w tętnicach. Zmniejsza to ryzyko i postęp wielu głównych chorób serca takich jak udar mózgu, ponieważ zbierająca się płytka utrudnia proces pompowania i przepływu krwi.

Wysoki poziom glukozy w surowicy powoduje dysfunkcję śródbłonka i uszkodzenie u pacjentów.

Wysoki poziom glukozy może zapobiegać działaniu środków zwiotczających naczynia i wzmacniać działanie zwężające naczynia krwionośne. Przy wysokiej glukozie ma również miejsce wytwarzanie nadtlenku powodujące uszkodzenia oksydacyjne.

Zaobserwowano, że CBD może złagodzić te szkody spowodowane wysokim poziomem glukozy.

CBD zapobiegało przepuszczalności naczyń, stanom zapalnym itp. w tych cukrzycowych modelach zwierzęcych. Zaobserwowano również, że CBD  zwiększa odpowiedzi rozszerzające naczynia krwionośne w tętnicy.

Stwierdzono także pozytywny wpływ CBD na funkcję komórek krwi. Zapobiega ono gromadzeniu się nieprawidłowych płytek krwi.

Chroni także komórki limfoblastoidalne przed śmiercią dzięki mechanizmom przeciwutleniającym. Jego wpływ na przeżycie komórek krwi i mobilność może pomóc wpłynąć na opóźnienie / zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym.

6. Olej CBD zmniejsza stres i niepokój

Chroniczny stres i niepokój narażają organizm na zwiększone poziomy hormonu stresu, takiego jak kortyzol i adrenalina. Stres ma również wpływ na krzepnięcie krwi, a zatem może przyczyniać się do zawału serca.

Badanie wykazało, że depresja, izolacja społeczna itp. mogą powodować chorowieńcowe. Czynniki psychospołeczne wpływają na stan serca w sposób porównywalny do nadciśnienia i palenia.

Ryzyko chorowieńcowej jest również związane z nasileniem depresji. Ostre stresory mogą również skutkować w wyższym ryzyku chorób wieńcowych.

Wiadomo, że CBD ma działanie przeciwlękowe na organizm. Redukuje stres i działa również antydepresyjnie.

Pomaga również utrzymać jakość snu, co jest ważne dla optymalnego samopoczucia wszystkich narządów ciała, w tym serca.

Badania przeprowadzone na szczurzych modelach wykazały, że leczenie olejem CBD przez 21 dni może złagodzić stres i inne objawy.

CBD jest również pomocne w przypadkach lęku społecznego, który może pomóc w społecznym aspekcie ryzyka psychospołecznego dla chorowieńcowej serca.

O długotrwały stres wywołany przez zespół stresu pourazowego (PTSD) można również zadbać stosując olej CBD. CBD wpływa na aktywność neuronów w taki sposób, że zmniejsza się lęk i nadpobudliwość.

Randomizowane kontrolowane badanie wykazało, że ochotnicy, którzy brali CBD, wykazywali niższe tętno po stresowym okresie. Ochotnicy, którzy otrzymali dawkę CBD, wykazywali również zmniejszony przepływ krwi w przedramieniu podczas postmentalnego okresu stresowy.

Podsumowanie

Reżimy terapii ziołowej szybko stają się częścią życia ludzi w celu zapobiegania i leczenia wielu dolegliwości.

Olej CBD jest jedną z takich substancji o wielu potencjalnych zastosowaniach.

Stwierdzono, że jest przydatny w wielu przewlekłych stanach, w tym w atakach drgawek, nowotworach itp.

Stwierdzono również, że ma silne korzystne właściwości w zapobieganiu i łagodzeniu chorób serca, w tym niedokrwienie, zaburzenia wieńcowe, udary itp.

Pomaga także łagodzić stres i depresję, co z kolei może zmniejszać ryzyko chorób serca. Olej CBD wysokiej jakości i czystości uzyskany z dobrych źródeł może być stosowana zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Ważne jest, askonsultować się z pracownikami służzdrowia przed rozpoczęciem stosowania oleju CBD, ponieważ może on wykazywać pewne interakcje z lekami, skutki uboczne itp.

Regularne i odpowiednie stosowanie oleju CBD może mieć wiele korzystnych efektów z zaledwie kilkoma potencjalnymi skutkami ubocznymi.