Nawet niskie dawki CBD wiążą się z redukcją lęku i depresji – wyniki nowych badań

W badaniu prowadzonym przez organizację non-profit Realm of Caring ( RoC) zbadano korzyści płynące z leczniczych konopi dla osób z lękiem i depresją.


Dane opublikowane w czasopiśmie medycznym Frontiers in Psychiatry wykazały, że osoby, które rozpoczęły używać produkty CBD lub kontynuowały ich stosowanie w okresie obserwacji, poparły znaczne zmniejszenie zarówno lęku, jak i depresji, poprawę snu i zmniejszenie bólu w porównaniu z osobami, któreich nie stosowały

Badacze pozyskali dane z internetowej ankiety – RoC’s Observational Research Registry (ORR) – przeprowadzonej w okresie czterech lat (2016-2020) skupiającej się na zgłaszanych przez uczestników objawach lęku i depresji oraz potrzebie oceny niefarmaceutycznych produktów CBD powszechnie dostępnych.

Współzałożycielem RoC była Paige Figi, matka Charlotte Figi, której historia zainspirowała wprowadzenie globalnej marki CBD Charlotte’s Web. Organizacja jest zaangażowana w badania nad kannabinoidami i poprawę dostępu do terapii na bazie konopi dla tych, którzy mogą odnieść korzyści.

Dr Nicolas Schlienz, dyrektor ds. badań RoC, powiedział, że odkrycia dotyczą błędnych przekonań, że CBD musi być spożywane w dużych dawkach, askutecznie łagodzić objawy.

„Największym błędnym przekonaniem, którego dotyczy to badanie, jest to, że dawki CBD muszą wynosić od 400 do 600 mg, amożna było osiągnąć pozytywne efekty psychiatryczne” – powiedział dr Schlienz.

„Zaobserwowaliśmy pozytywne efekty u osób przyjmujących średnio tylko około 60 mg dziennie, jedną dziesiątą tej dawki”

Więcej na temat stosowania cbd na depresje i nerwice lękowe na :

olejkonopnycbd.com.pl/cbd-na-nerwice-i-depresje/